Podpora

K registraci nového WiFi routeru nebo počítače, pokud router nepoužíváte, použijte detekční test (dostupný jen ze sítě ADA-NET). Po provedení testu je NUTNÉ kontaktovat servisní podporu ADA-NET na výše uvedených telefonních kontaktech. Provedením testu nedojde k automatické registraci nového počítače.

Naše síť je pod neustálým dohledem a je tedy pravděpodobné, že jsme o problému informováni již v době, kdy nám ho hlásíte a již se pracuje na odstranění závady.

Proto pro hlášení problému raději volte SMS zprávu, neboť vyřizování telefonátů může jen prodloužit práci při odstraňování závady.

Dále nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu na adrese admin@ada-net.cz, a to i s žádostmi se změnami na Vašem účtu (změna tarifu, změna MAC adresy,…).

V případě nedostupnosti Internetu jsou Vám k dispozici následující telefonní čísla pro hlášení problémů:

SMS kontakt

  • 721 253 592 (nonstop) – Marek Slouk
  • 608 887 840 (nonstop) – Bc. Roman Pilát, MBA

Telefonní kontakt

  • 721 253 592 (8:00-20:00) – Marek Slouk
  • 608 887 840 (8:00-20:00) – Bc. Roman Pilát, MBA

Online podpora připojením k Vašemu počítači s OS Windows


Často kladené otázky

Zde se snažíme podat odpovědi, na nejčastěji kladené otazky.

Jak nastavím počítač, aby správně fungoval v síti ADA-NET?

IP adresa a adresy DNS serveru se nastavují automaticky pomocí DHCP, není třeba nic nastavovat, standardní instalace Windows používa toto nastavení.

Jaký SMTP server mám nastavit v emailovém klientovi?

Ve Vašem emailovém klientovi (Outlook, Thundebird, ... ) je nutné nastavit jako odchozí SMTP server Vašeho poskytovatele emailovych služeb. Je třeba však použít jiný port než 25. Na našem firewallu je zablokován veškerý odchozí SMTP provoz na portu 25. Na portu 25 komunikují převážně viry a naší snahou je snížit riziko šíření SPAMů z naší sítě. Chceme tím ulevit již tak zaneřáděnému Internetu a znemožnit vystavení našich IP adres na různých blacklistech. Alternativní porty pro odchozí SMTP komunikaci jsou porty 465 a 587.

Jako alternativu lze použít SMTP server smtp.ada-net.cz na portech 25, 465 a 587. Tento server je zabezpečen pro odesilaní emailů uživatelů z domény ada-net.cz. Pro uživatele s emalovými účty z jiných domén než ada-net.cz není zaručeno doručení emailů na cílové poštovní servery - nemáme možnost ovlivnit nastavení cizích domén, jako například SPF záznam a DKIM podpis.

Nejde-li Vám odeslat pošta, je to právě proto, že používáte odesílání na portu 25 nebo používáte smtp.ada-net.cz a cílový poštovní server striktně vyhodnocuje politiku doručování pro zdrojovou doménu (SPF záznam, DKIM podpis, ...).

Příklady nastavení SMTP pro seznam.cz, gmail.com nebo office 365.

Vyměnil jsem router nebo změnil síťovou kartu a nejede mi Internet, co mám dělat?

Při zřízení přípojky byla zaregistrována MAC adresa Vašeho routeru nebo MAC adresa síťové karty Vašeho počítače. Změna routeru nebo síťové karty znamená i změnu MAC adresy, a to má za následek odepření přístupu k Internetu. V tomto případě je Vám zobrazována informativní stránka o omezení přístupu k Internetu. K registraci nové MAC adresy použijte detekční test (jen ze sítě ADA-NET). Po provedení testu je NUTNÉ kontaktovat servisní podporu ADA-NET. Provedením testu nedojde k automatickému povolení nové MAC adresy, změnu musíme validovat. Při emailové nebo telefonické komunikaci nezapomeňte uvést jméno, na které je přípojka zřízena.

Mám opravdu veřejnou IP adresu?

Ano, každý náš zákazník má přidělenu veřejnou IP adresu přes DHCP přímo na WAN rozhraní routeru nebo síťovou kartu svého počítače (v případě, že nemá router). Z bezpečnostních důvodů je naše vnitřní síť chráněna firewallem, abychom zamezili případnému napadení útočníky z Internetu. Proto standardně není povolen přístup z vnější sítě na routery/počítače/IP adresy našich zákazníků. Pokud potřebujete přístup z vnější sítě (při hraní her, P2P, ...) kontaktujte nás na emailu admin@ada-net.cz, obratem Vám přístup z vnější sítě (porty vyšší než 1024) povolíme.